Speiderskjorte

Speiderskjorte kjøpes selv av den enkelte i speiderbutikken

 

Merker

Kretsmerket og verdensmerket kjøpes selv av speideren i speiderbutikken.

   WAGGGS         WOSM              Krets-
   For jenter        For gutter           merket

     

 

Gruppebånd, speiderskjerf og andre merker får speideren av gruppa.

Her finner du en oversikt over hvor du skal sy på merkene

 

 

Speiderskjorte og andre
produkter fås kjøpt hos