Vasking og rydding
Hytten skal forlates ryddig.
Madrasser hører hjemme på hemsen.
Gulvet skal kostes rent.
Stoler skal settes oppå bordene.

Vinduslemmer
Lemmene på hytten kan åpnes og settes på bakken. Sett de tilbake og lås slik de var lukket ved ankomst. Det er lurt å være flere for å bære disse. Nøkler henger på hyttens nøkkelknippe.

Bålbrenning
Bruk faste utendørs bålplasser. Bålbrenning er ikke tillatt andre steder – ei heller vinterstid. Når det ikke ligger snø på bakken, skal det alltid stå en vannbøtte ved bålet. Kløyvd og oppstablet ved i bua er primært til innendørs bruk. Det ligger mye brennbart i skogen som kan brukes.

Kjøkken
Kjøkkenet står i leietakers disposisjon. Bruk gasskomfyr etter godt brannvern og med måte. Servise i skap kan brukes og skal vaskes opp etterpå.

Peisen
Vær nøysom ved bruk av oppkløyvd ved.

Flagg
Ligger i en hylle i gangen. Husk å ta inn flagget før avreise. Legg det tilbake der det hører hjemme eller brett det ut og legg det utover dersom det er fuktig. 

Do
Dere disponerer hyttens utedo. Alle må sitte på do. Hold det rent.

Internett
Det er ikke internett tilgjengelig på Ullarheim. Dekningen kan variere i området.

Nøkler
Nøkkel hentes og puttes tilbake i nøkkelboks på Ullarheim av leietaker selv. Koden til boksen foreligger fra utleier etter avtalt utleie. Koden vil skiftes regelmessig. Den skal allikevel ikke deles. Å ta seg inn på hytten med kjentskap til koden utenom avtalt leie er ikke tillatt og vil sanksjoneres.

Kluter og håndklær
Kluter og håndklær må dere ha med selv.

Søppel
Kjøkkenet har en beholder for søppelposer. Ellers må leietakere ta med poser til hytten, og ta med sitt eget søppel hjem eller kaste i nærmeste søppelbøtte på vei hjem.

Brannvern

Gå aldri fra levende lys
Peisen skal være lukket når det brenner godt i den.
Utgangsdørene må ikke sperres.
Madrasser bør ikke flyttes.
Gjennomgå ansvarsfordeling.
Gjør dere kjent med hvor dere finner brannslukningsapparater og hvor nødutgangene er.
Røyking er ikke tillatt innendørs og heller ikke rett ved husene. Sneiper skal fjernes og behandles som brannfarlig avfall.